Brukervilkår

www.northstarwebdesign.no
Awe As
(org. no. 918 780 068)
Tilbyder: North Star webdesign

1. ANVENDELSESOMRÅDE
Alle tjenester du tilbys av Tilbyder er underlagt følgende brukervilkår. Tilbyder forbeholder seg retten til å oppdatere og endre brukervilkårene til enhver tid uten å gi deg melding om dette. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på internettsiden det henvises til ovenfor.


2. BRUKSRETT
Tjenestene er kun til din personlige og ikke-kommersielle bruk med mindre annet er fastsatt.


3. ANSVARSFRASKRIVELSE
Tilbyder og Tilbyders leverandører fraskriver seg ethvert ansvar for hvorvidt informasjonen i dokumenter eller grafikk som publiseres som del av tjenesten er tjenlig for noe formål. Alle slike dokumenter og all grafikk tilbys "som det er" uten noen garantier. Verken Tilbyder eller Tilbyders leverandører kan under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap som kan oppstå i forbindelse med bruk eller leveranse av tjenesten, eller som følge av Tilbyders manglende leveranse av tjenesten.


4.BRUK AV TJENESTENE
Tjenestene kan inkludere e-post tjenester, forum eller andre meldingstjenester som gir deg mulighet til å kommunisere med andre. Du aksepterer at kommunikasjonstjenester kun skal brukes til å sende og motta meldinger og materiale som er passende, lovlig og relevant i relasjon til den aktuelle kommunikasjonstjeneste. All bruk av kommunikasjonstjenester er underlagt Tilbyders retningslinjer og enhver annen retningslinje Tilbyder har gitt.Tilbyder er ikke forpliktet til å føre tilsyn med slike kommunikasjonstjenester. Tilbyder forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå materiale publisert ved bruk av slike kommunikasjonstjenester og til etter eget skjønn å fjerne slikt materiale. Tilbyder forbeholder seg retten til å tilgjengeliggjøre enhver informasjon Tilbyder besitter og som Tilbyder mener er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lovgivning eller forespørsler fra myndighetene.


5.  BRUKERKONTO
Hvis det kreves at du etablerer en brukerkonto for å bruke tjenestene må du fylle ut registreringsskjemaet ved å gi oppdatert, komplett og presis informasjon.  Det er ditt ansvar å holde passordet og andre brukerkonto opplysninger hemmelig, og du kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Du må umiddelbart gi Tilbyder beskjed dersom det foreligger uautorisert bruk av din brukerkonto.


6. PERSONOPPLYSNINGER
Brukeren aksepter at Tilbyder og tilbyders leverandører kan foreta innsamling, lagre, videreformidle og bruke informasjon om Brukeren og Brukerens bruk av Tjenesten, herunder informasjon Brukeren laster opp, i samsvar med Tilbyders Personvernerklæring som gjøres tilgjengelig på Tilbyders nettsted.


7.  BRUKERINNHOLD
Enkelte av våre tjenester tillater at du legger inn materiale. Du beholder eierskap til alle immaterielle rettigheter du har til dette materialet.Når du laster opp eller på annen måte legger inn materiale gir du samtidig Tilbyder en verdensomspennende rett til å bruke, lagre, reprodusere, endre, videreutvikle, publisere, framvise, distribuere og viderelisensiere slikt innhold for ethvert formål. Denne rettigheten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenestene.Tilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys. Tilbyder vil ved avvikling av tjenester forsøke å legge til rette for at Brukeren kan overføre sitt brukerinnhold til andre tjenester, men skal ikke være ansvarlig for en eventuell unnlatelse av å gjøre dette.


8. RETTIGHETER TIL TJENESTEN OG DENS INNHOLD
Eierskapet til tjenestene og alt annet Tilbyder gjør tilgjengelig, herunder tekst, bilder, kunst eller annen informasjon, er og skal forbli hos Tilbyder, eller den som har lisensiert slike immaterielle rettigheter til Tilbyder.  Det er ikke tillatt å endre, kopiere, distribuere, framvise, oppføre, publisere, gi lisens til eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er hentet fra tjenestene.


9. LOVVALG OG JURISDIKSJON
Denne Avtalen skal reguleres av, og tolkes i samsvar med, norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå på bakgrunn av denne Avtalen kan bringes inn for avgjørelse ved de ordinære domstoler i Norge, med Oslo tingrett som avtalt verneting.


10. PERSONSVÆRNERKLÆRING
Awe AS (org. no. 918 780 068) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: www.northstarwebdesign.no og tilknyttede websider/landingssider. Ish Studio er underlagt Norges Lov hva gjelder personvern, personopplysninger, taushetsplikt, kommunikasjon m.m. Ta kontakt med Ish Studio for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.


Personopplysninger som behandles
Ish Studio samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Eksempler på informasjon som innhentes:

- Firmanavn

- Navn/Etternavn

- Firmaadresse/fakturaadresse

- Telefonnummer og e-postadresse

- Informasjon om din bruk av nettsiden og e-post, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleser-innstillinger, IP-adresse, tidspunkt, sted og enheter

- Relevant og overfladisk informasjon om selskap, antall ansatte, omsetning el.Hvordan informasjon innhentes?
Ish Studio samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. Informasjonen innhentes ved at en sporings-kode fra underleverandøren Hubspot og Mailchimp legges til i e-posten som utsendes til den gitte kontakten.

Eksempel på selv utfylt skjema:
- Kontaktskjema med diverse spørsmål

- Ved påmelding til webinar, kurs og konferanser

- Når man laster ned dokumenter som e-bøker fra våre nettsider

- Ved påmelding til konkurranser

- Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på e-post


Formålet med informasjonen som innhentes er
- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

- For å kunne sende relevant informasjon

- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

- For å kunne vise relevant innhold til den gitte kontakten ved betalt annonsering på andre nettsider og plattformer


Vi bruker cookies for å lagre informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne tilpasse produkter, tjenester og nettsiden best mulig for våre kunder. I tillegg lagres informasjon om tidspunkt og lengde for besøk og e-post korrespondanse, samt hvilke undersider som er besøkt. Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby de mest relevante produktene og yte best kundeservice. I en e-post korrespondanse så vil vi ha tilgang til informasjon om tidspunkt, sted og hvilken enhet som blir brukt av kunden. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.


Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema påwww.northstarwebdesign.no og tilknyttede websider/landings-sider lagres i vårt CRM-system og Hubspot, vårt automatisert markedskommunikasjons verktøy.


Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vår kontaktperson.
Utlevering av informasjon til tredjepart?Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Ish Studio kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Ish Studio.


For mer informasjon om Mailchimp og Hubspot sin personvern-policy, klikk på lenken under: www.hubspot.comlegal.hubspot.com/privacy-policyhttps://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contactshubspottg

Informasjonskapsler(cookies)
Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på nettstedet vårt. Informasjonskapsler (Cookies) er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside. Filene blir automatisk slettet etter en viss tidsperiode eller når nettsiden lukkes, men dette kan administreres om ønskelig. Informasjonskapslene inneholder opplysninger som for eksempel innstillingene dine eller profilinformasjonen din for et nettsted. Du kan til enhver tid endre innstillingene for cookies i nettleseren din. Du vil ved første besøk på vårt nettsted få et spørsmål om du godtar våre cookies. Dersom du navigerer deg videre uten å endre innstillingene dine antar vi at du godtar cookies på Ish Studio-nettstedet.


Rettigheter
I henhold til Norges lov - Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) har du som bruker av nettsidene våre rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at ish Studio ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Awe AS / North Star
Adresse: Kongens Gate 22, 0153 Oslo
Mail: hey@ish.studio
Tlf: 99 49 06 50

Tilbyder er et norsk foretak registrert i det norske foretaksregisteret med organisasjonsnummer org.nr 918 780 068. Tilbyders virksomhet er merverdiavgiftspliktig.

Retningslinjer for bruk
Ved anvendelse av enhver av Tilbyders tjenester (inkludert alle tjenester som er tilgjengelige på www.webflowpartner.no aksepterer du å være bundet av følgende retningslinjer. Tjenestene kan bare brukes til å tilgjengeliggjøre, sende og motta meldinger og materiale som er passende, lovlig og relevant i relasjon til den enkelte tjeneste. Under følger en ikke-uttømmende liste over oppførsel som er uttrykkelig forbudt.

Tjenestene må ikke brukes til å:

a)      Distribuere materiale eller innhold som er upassende, ærekrenkende, uanstendig, krenkende eller ulovlig.  

b)      Ærekrenke, sjikanere, true eller på annen måte krenke andres juridiske rettigheter.

c)      Annonsere for, tilby å selge eller å kjøpe varer eller tjenester, med mindre den aktuelle tjenesten spesifikt tillater dette.

d)      Arrangere eller bidra til aktiviteter som har tilknytning til konkurranser, pyramidespill, søppel e-post, utsendelse av masse e-post eller dupliserende eller uønskede meldinger.

e)      Laste opp eller på annen måte tilgjengeliggjøre filer som inneholder bilder, programvare eller annet materiale som er beskyttet av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene eller har tilstrekkelig samtykke til å gjøre dette.

f)        Laste opp filer som inneholder virus, trojanske hester, dataormer, skadede filer eller enhver lignende programvare eller program som kan skade driften av en annens datamaskin eller eiendom.

g)      Innhente eller på annen måte samle informasjon om andre, inkludert e-postadresser.

h)      Bryte ordensregler eller retningslinjer som kan gjelde for den enkelte tjeneste.

i)        Opptre i strid med gjeldende lovgivning eller for øvrig rettstridig.